Psy2Go!
 
- Psychologie in de dagelijkse Praktijk -
 
Met deze vragenlijst kunt u uw welzijn op belangrijke levensdomeinen aangeven met behulp van scores. Zodoende ontstaat een beeld van uw situatie.
 
Er is tenminste een E-mail adres nodig om een beoordeling en eventueel een advies terug te kunnen zenden. Voornaam, Achternaam, geboortedatum, geslacht en mobiel-nummer kunt u om privacy-redenen weglaten.
Eenmaal ons toegestuurd zijn uw gegevens en informatie voor 1 jaar bewaard, weliswaar anoniem op E-mail adres, t.b.v. correspondenties over en weer. 
 
Disclaimer
De mogelijke beoordeling is beperkt tot de door u aangeleverde informatie. Een genuanceerd oordeel vergt nadere informatie en analyses. De beoordeling en het advies zijn beperkt geldig voor het moment dat ze ingestuurd en beoordeeld werden; als de situatie en daarmee de scores veranderen, is de beoordeling en het advies niet meer geldig.
Het is en blijft verder uw eigen verantwoordelijkheid wat u met het advies doet. Twijfelt u, neem dan contact op met ons.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uw gegevens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
Geslacht

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uw situatie(s)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Het betreft... *
 
Afgelopen week de mate waarin ik mij goed voelde...
Geef uw score van 0 = uiterst slecht tot 10 = uiterst goed

 0 uiterst slecht12345678910 uiterst goedniet van toepassing
1.over mezelf (gedachten, gevoelens, gedrag)
2.over contacten met mijn naasten
2a. mijn partner
2b. mijn kinderen
2c. mijn broers en/of zusters
2d. mijn ouders
2e. mijn schoonouders
2f. mijn schoonfamilie
3.over mijn functioneren in de samenleving
3a. mijn werk
3b. mijn opleiding
3c. mijn vriendschappen
3d. mijn vrije tijd (sport, hobby, clubs)
4. algeheel - hoe gaat het met je?

© 2014 by PJA Calis for Psy2Go!
Powered byFormsiteReport abuse