PILOOT DRIVER
NAVIGATOR CO-DRIVER
WAGEN CAR
CATEGORIE CATEGORY
Categorie - Category *
SERVICECREW
Wenst een service crew roadbook? - Do you want a service crew roadbook? *
MAALTIJDEN MEALS
ZAKELIJKE INSCHRIJVING / FACTUUR
Ik wens een factuur van mijn deelname te ontvangen (een aanvraag tot factuur wordt automatisch omgezet naar zakelijke inschrijving): *

INSCHRIJVINGSRECHT ENTRY FEE
Current Total:
0
AFSTAND VAN VERHAAL

Door uw inschrijving te voltooien neemt u kennis van het 'afstand van verhaal'

Afstand van verhaal

 • Ik verklaar tijdens de wedstrijd niet onder invloed te zijn van alcohol of stimulerende middelen.
 • Ik verklaar kennis te hebben genomen van de reglementen die tijdens deze georganiseerde  wedstrijd onder toezicht  van de VAS geldig zijn en ik verbind mij er toe deze reglementen na te leven.
 • Ik verklaar in naam van mijzelf, mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze verzekeraar(s) afstand te doen van verhaal tegenover:
  1. De organisator en de andere deelnemers van de wedstrijd.
  2. De inzittende(n) of eigenaars van de deelnemende wagens
  3. De aangestelden, officials, vrijwilligers of personen belast met een taak.
  4. De verzekeraar(s) van personen of organismen voor elke schade die ik zou oplopen tijdens de wedstrijd of trainingen die georganiseerd zijn onder de bevoegdheid van de VAS en waaraan ik deelneem.
 • Bij overlijden bevat deze afstand van verhaal eveneens de verplichting tot borgstelling voor mijn rechthebbenden, mijn erfgenamen, mijn verwanten en onze verzekeraar(s).
 *